Betingelser for opstaldning- Medlemskab og banekort

- Regelret vaccination i henhold til vaccinationskort.

- Fri for sygdomstegn (f.eks. hoste og ringorm).

- Fodring sker efter klubbens retningslinjer.

- Ejeren/brugeren skal føre regelmæssigt tilsyn med sin hest.

- Forsikringer er for ejerens ansvar.

- Efterlev staldreglerne

- Kontrakt udfærdiges- Kun hobbyheste kan opstaldes på Bylderup-Bov rideklub, dvs hesten skal være afmeldt fra konsum i hestepasset

- Alle heste skal have et gyldigt hestepas

- Der betales et depositum på 1650 kr forud ved ansøgning om boks

- Hvis du har en hest opstaldet, skal du selv sørge for strøelse og foder.

- Hver ejer sørger selv for udmugning.

- Hvis du har en hest opstaldet, skal du deltage i arbejdslørdage m.m. Det er muligt at deltage i fodreturnus mod billigere       opstaldning

- Det er ikke tilladt at fremleje boksen til anden side.

- Det er ikke tilladt at udlåne boksen til anden side uden forudgående aftale med bestyrelsen

- Der er stort sadelskab til hver opstaldet hest.

- Der er dækkenholder til hver opstaldet hest