SPONSORER

I Ålandet holder vi sammen, og hjælpes ad!


Ny ridebane, spring og agillitybane på Bylderup-Bov Rideklub!

Selvom Bylderup-Bov Rideklub er en af de mindre klubber i området, så er der ingen tvivl om, at vi er en rideklub, der kæmper for at skabe de bedste betingelser for vores heste og opstaldere. Vi har eksisteret i mange år og er kendt for hygge, fællesskab, sammenhold og stor frivillig opbakning.

Dette fik vi rigtigt at mærke i 2021, hvor vi løb ind i forskellige udfordringer, både i forhold til vedligehold, men ikke mindst til de nye tiltag vi har lavet.

Vinteren og den smule frost vi fik, viste sig at være fatal for vores gamle vandrør i stalden. Selvom vi havde lukket for alt vand, sprang rigtig mange af vores vandrør og drikkekopper, så vi var virkelig udfordrede. Vores nabo og smed, Petersens smede- og maskinforretning kom os til undsætning og brugte mange timer på, at reparere og skifte ud, så vi igen havde vand, da frosten var væk. Vi skylder en kæmpe tak!

Vi satte os ned og gik vores rideklub og diverse udfordringer igennem og blev enige om, at vi ville søge hjælp til, at få revet noget af det gamle stuehus ned, så vi kunne få lidt mindre vedligehold. Dette projekt er et mål for år 2022. Vi kan her nævne, at vi har søgt og fået hjælp fra Aabenraa kommunes nedrivningspulje.

Bestyrelsen på Bylderup-Bov Rideklub besluttede i stedet, at klubbens faciliteter skulle opgraderes med en ny stor udendørs ridebane, en stor stationær agilitybane samt nye spring. Dette projekt var meget omfattende både økonomisk og tidsmæssigt, så vi gik i gang med at søge puljer og fonde, som vi fik flere positive tilbagemeldinger fra. Bl.a. fik vi støtte fra Nordlys Vækstfond samt Sparekassen Løgumklosters Fond med hhv. 100.000 kr. og 20.000 kr. I forvejen havde vi penge stående, som var et sponsorat på vedligeholdelsesfrit hegn fra SE-midler.

Hele projektet startede op i marts måned med agilitybanen med en masse frivillige hænder fra klubbens medlemmer. Der skulle slæbes traktordæk, hegnsstolper, træstammer, flyttes muld, jævnes ud og sås græs. Hurtigt fandt vi ud af, at maskinkraft var en væsentlig del for at kunne realisere vores projekter. T-Lund Tømrer og Snedkerforretning A/S og AL-KA Hegn og Porte A/S var så venlige, at stille både maskiner og gode råd til rådighed.

Sideløbende begyndte vi at tegne og bygge nye spring til springbanen og her var opstarten på projektet en super fælles arbejdsdag, hvor elever, opstaldere, forældre og andre frivillige knoklede en hel dag. De gamle spring fik en overhaling med vask og ny maling og de nye spring blev bygget og malet. Da arbejdsdagen var omme, var vi glade, selvom vi slet ikke nåede i mål. Projektet tog mange uger, hvor frivillige løbende kom og malede de mange stykker træ og endeligt, i starten af sommeren, stod springende klar og vi kunne indvie vores nye springbane.

I Juni begyndte vi på projekt ridebane, hvor vi fik revet det gamle ridebanehegn ned og udvidet den nuværende ridebane. Hertil fik vi hjælp i form af maskiner samt arbejdskraft af Hans Christian Jessen og Kaj Petersen. De brugte en hel dag på at grave græs og muld væk og alt blev kørt væk. Efterfølgende skulle der fyldes knust beton og stenmel i og dette kunne også kun lade sig gøre med hjælp fra Hans Chr og Kaj. Til at hente bygningsmaterialer til opbygningen af den nye ridebanegrund fik vi støtte af Henning Petersen, som ligeledes stillede sine maskiner til rådighed, både ved ridebanen og ved agillitybanen. Peter Petersen kom og hjalp med at jævne ridebanen. Vi lånte maskiner af Torben Lund og Allan Gert så vi selv kunne hjælpe til med at køre stenmel og gummigranulat på. Opsætningen af det nye ridebanehegn viste sig at være en større opgave end lige antaget. Vi gik ellers frisk i gang med at bore huller og sætte stolper i, under kyndig vejledning af Allan og Torben, som hjalp os med at måle op. Vi knoklede en flok damer/tøser i flere dage og var lige på nippet til at opgive, da hegnet ikke helt ville, som vi syntes. Det var tungt arbejde og Allan Gert fra ALKA-HEGN OG PORTE stillede op og gjorde hegnet færdigt for os. Der blev sat ekstra stolper ned og både tiden og de ekstra materialer var en gave.

Nu er vi endelig kommet i mål med vores kæmpe projekt og alt dette kunne ikke lade sig gøre uden den store opbakning vi fik.

En kæmpe tak skal lyde til forældre, elever, opstaldere og firmaer her i byen, for den kæmpe hjælp og opbakning vi er blevet mødt med i 2021 - uden jer havde det ikke kunnet lade sig gøre!