PRISER


Vi gør opmærksom på, at betaling skal foregå via PBS. Betaling forfalder altid den første bankdag i en måned. Hvis betalingsfristen overskrides, vil bestyrelsen mundtligt give

medlemmet besked om at foretage betaling inden for 14 dage. Sker dette ikke, ophører medlemskabet straks og skal oprettes på ny.


OBS: Ved ny medlemskab og opstart af opstaldning skal der betales medlemskab samt banekort, uanset hvornår på året man starter op. Da der er forudbetaling for opstaldning, kan 1. gangs betaling indebære: medlemskab, banekort og 2 måneders opstaldning, alt efter hvornår på måneden man starter op. Kassereren indberetter altid tidligt i hver måned til næste måned, derfor kan den første regning blive ret stor. Snak evt. med den staldansvarlige om at få et girokort/kontonummer til første betaling, så du undgår en større regning første gang.

Opsigelse af alle ydelser skal ske skriftligt med én måneds varsel til d. 1., dvs. siger man op fx. d. 5. marts betaler man også april ud.


Gældende priser kan laves om med én måneds varsel, dog ikke kontingent, der fastsættes på generalforsamling

KONTINGENT

Betales halvårligt, dvs. d. 1/1 & 1/8 eller ved indmeldelse

JUNIOR

For alle, der er under 18 år

VOKSEN

For alle, der er 18 år eller ældre

STØTTEMEDLEM

For alle, der ikke er aktive i klubben, men ønsker at støtte. Betales kun én gang årligt

GÆSTEDAGSKORT

For alle, der kun bruger rideskolen en enkelt dag, betales pr. dag

100 kr.

200 kr.

100 kr.

50 kr.

FACILITETSKORT FOR HUSSTANDEN

Betales månedligt. Gælder for hele husstanden, dvs. er der flere ryttere på samme adresse skal facilitetskort kun betales én gang

100 kr.

OPSTALDNING

Betales månedligt forud til den første

BOKSLEJE INKL. FOLD

ekskl. foder og strøelse

DEPOSITUM VED INDMELDELSE PR. HEST

Skal betales inden hesten ankommer

BOKSLEJE INKL. FOLD PR. UGE

Ankommer hesten ikke til den første, vil der blive opkrævet pr. hele uge indtil den første

1000 kr.

1650 kr.

250 kr.

FODREORDNINGER

Der oprettes ingen fodreordninger gennem klubben, man er dog velkomne til at aftale indbyrdes. 

Klubbens heste og ponyer fodres af medlemmer mod betaling modregnet næste måneds opstaldnings- eller undervisingsudgifter. Vagterne fordeles efter udbud og efterspørgsel, dog max antal vagter så regningen går i nul.  

STRØELSE OG FODER

Strøelse og foder er ikke inkluderet i bokslejen. Det er derfor nødvendigt, at man selv skaffer fx. halm eller træpiller til bunden samt hø/wrap og krybbefoder. Vi har dog kontakt med mange lokale landmænd, så ønsker du hjælp til at finde noget, formidler vi gerne kontakten.

Priser opdateret 1/9 2022