PRISER


Vi gør opmærksom på, at betaling skal foregå via PBS. Betaling forfalder altid den første bankdag i en måned. Hvis betalingsfristen overskrides, vil bestyrelsen mundtligt give

medlemmet besked om at foretage betaling inden for 14 dage. Sker dette ikke, ophører medlemskabet straks og skal oprettes på ny.


OBS: Ved ny medlemskab og opstart i undervisning skal der betales medlemskab samt banekort, uanset hvornår på året man starter op. Da der er forudbetaling for undervisning, kan 1. gangs betaling indebære: medlemskab, banekort og 2 måneders undervisning, alt efter hvornår på måneden man starter op. Kassereren indberetter altid tidlig i hver måned til næste måned, derfor kan den første regning blive ret stor. Snak evt. med ridelæreren om at få et girokort/kontonummer til første betaling, så du undgår en større regning første gang.

Opsigelse af alle ydelser skal ske skriftligt med én måneds varsel til d. 1., dvs. siger man op fx. d. 5. marts betaler man også april ud.


Gældende priser kan laves om med én måneds varsel, dog ikke kontingent, der fastsættes ved generalforsamling

KONTINGENT

Betales halvårligt, dvs. d. 1/1 & 1/8 eller ved indmeldelse

JUNIOR

For alle, der er under 18 år

VOKSEN

For alle, der er 18 år eller ældre

STØTTEMEDLEM

For alle, der ikke er aktive i klubben, men ønsker at støtte. Betales kun én gang årligt

GÆSTEDAGSKORT

For alle, der kun bruger rideskolen en enkelt dag, betales pr. dag

100 kr.

200 kr.

100 kr.

50 kr.

RIDEUNDERVISNING

Betales månedligt forud til den første

HOLDUNDERVISNING MED EGEN PONY/HEST

1 times varighed inklusiv op- og afsadling

HOLDUNDERVISNING MED ELEVPONY/-HEST

1 times varighed inklusiv op- og afsadling

ENEUNDERVISNING MED EGEN PONY/HEST

30 minutters varighed eksklusiv op- og afsadling

ENEUNDERVISNING MED ELEVPONY/-HEST

30 minutters varighed eksklusiv op- og afsadling

280 kr.

320 kr.

405 kr.

445 kr.

FACILITETSKORT

Gebyr for at gøre brug af vores faciliteter

FACILITETSKORT FOR ELEVER

Betales årligt d. 1/1 eller ved indmeldelse. Gælder pr. elev, dvs. er der flere elever på samme adresse, skal alle betale.

FACILITETSKORT VED BRUG AF FACILITETER FLERE GANGE UGENTLIGT

Betales månedligt. Til alle dem, der ønsker at komme med deres hest/pony og ride ud over undervisning. Gælder for hele husstanden, dvs. er der flere ryttere på samme adresse skal facilitetskort kun betales én gang.

240 kr.

100 kr.

PASSER

Betales månedligt. Mulighed for at ride alle andre dage end undervisning, hesten skal blot have 1 ugentlig fridag.

Er man passer betales ikke facilitetskort, det er med i prisen

Priser opdateret 1/8 2022

150 kr.